Hvem kan søke?

De over 23 år, med en bruttoinntekt på over 250 000 kr og god kredittvurdering

Anette Kathenes avatar
Written by Anette Kathenes
Updated over a week ago


For å være en kvalifisert søker med muligheten for å få lånet, må man blant annet:

  • Være minst 23 år

  • Ha en bruttoinntekt på over 250 000 kr i året

  • Ha god kredittvurderingLurer du kanskje på?
Hvor mye kan jeg få i lån?
Hvorfor fikk jeg avslag?

Did this answer your question?