All Collections
Norge
Dreams Gjeldfri
Hvorfor fikk jeg avslag på søknaden?
Hvorfor fikk jeg avslag på søknaden?

Da har du dessverre ikke tilfredstilt kravene for lånet.

Anette Kathenes avatar
Written by Anette Kathenes
Updated over a week ago


Fikk du avslag på søknaden din, kommer dette sannsynligvis av at du ikke tilfredstilte kravene vi har satt. Disse kan i fremtiden bli endret på, og det samme kan din økonomiske situasjon. Det vil si at vi dessverre ikke kan innvilge deg et lån akkurat nå, men du er velkommen til å søke igjen ved en senere anledning.

Et tips dersom du fikk avslag, kan være å slette eventuelle kredittkort som ikke er i bruk. Totalsummer stående på et kredittkort, selv om du ikke har brukt kreditten, vil telle som usikret gjeld, og gjør at du får dårligere utslag på en kredittvurdering. Dersom du har søkt og fått avslag, kan du prøve denne endringen, og søke om refinansiering igjen etter ca én uke.

Selv om du for øyeblikket ikke kan få lån hos oss, ønsker vi deg likevel hjertelig velkommen til å bruke appen vår. Der ligger det nemlig en forhåndslaget drøm som heter "Økonomisk selvstendig" som flere av våre kunder har funnet glede i. Dette blir da sparing istedenfor gjeldsnedbetaling, men om du aktiverer noen av våre sparehacks eller setter på et ukentlig/månedlig trekk, kan det bli enklere å sette av penger til å betale ned utestående gjeld med. Pengene du sparer kan du ta ut når som helst, som for eksempel noen dager før du skal betale inn et avdrag.

Vi forstår godt at dette ikke var akkurat hva du hadde håpet på å høre, men vi tror at det kan være et forslag som du kan finne verdi i. Gjennomsnittlig sparer Dreams-brukere 1250 kr ekstra hver måned ved hjelp av appen vår. Det kan være 1250 kr ekstra ned på gjelden, hver måned - som du ikke visste at du hadde.Lurer du kanskje på?
Hvem kan søke?

Did this answer your question?