Fondspar brukar vara bra för långsiktiga mål! Därför går det med Dreams att spara antingen som vanligt på sitt sparkonto, men det går också att slå på investeringar och spara i vår fond. 

Tillsammans med vår bankpartner har vi tagit fram Dreamsfonden, det är en fondandelsklass i Ålandsbanken Premium 50 Placeringsfond (ISIN-kod FI4000266531). Klicka här så kommer du till fondens faktablad om du vill läsa mer. 

När du aktiverar investering i en långsiktig dröm i din app, så öppnar du upp ett ISK (investeringssparkonto) för dina fondandelar. Sparar du på ISK hos oss så betalar du en schablonskatt enligt svensk lag och även en förvaltningsavgift på 1% av fondandelarnas totala värde, avgiften dras med 1/12 per månad (alltså inte kopplat till dina uttag eller insättningar, transaktionerna går via autogiro och är helt kostnadsfria). Pengarna du sparar i fond har möjligheten att få en annan värdeutveckling än i en vanlig sparkontodröm (där räntan du får är på 0,10%).

Så varför fond?  

Generellt så kan vi säga att sparkonto är bra för de mer kortsiktiga målen, om du exempelvis sparar till en resa i vinter. Då tickar summan på i takt med det du sparar och växer lite med räntan på 0,10%. Investering i fonder har historiskt visat sig vara bra för de mer långsiktiga målen där pengarna får tid på sig att ha en utveckling, om du kanske sparar till ett framtida hus och sätter sparhorisonten till över tre år. Värdet på dina fondandelar kan båda öka och minska i värde beroende på hur fondens investeringar utvecklas och det finns inte någon garanti att du får tillbaka hela det sparade beloppet (om börsen skulle gå ner kraftigt t.ex)

Förhoppningen är såklart att det ska öka i värde över tid och vara mer lönsamt än att spara på sparkonto (och samtidigt mer säkert än att handla i aktier, där det ofta kan svänga mer än om du sparar i fond)! 

Du sparar på som vanligt med valfria sparhack och pengarna investeras till fondandelar automatiskt den 28:e i varje månad. 

_______________________________


Vad är en fond?

En fond består av olika värdepapper, exempelvis aktier och räntebärande papper. Att spara i en fond innebär att du som investerare köper andelar i en viss fond. Fonden ägs ofta av många olika investerare som alla köper och säljer andelar i fonden. 

Varför sparar man i en fond?

Att fondspara innebär att dina pengar får möjlighet att växa över tid. Det finns såklart många olika sätt där dina pengar kan öka i värde, men fondsparande sticker ofta ut eftersom det är enkelt och innebär lägre risk än exempelvis direktplacering i aktier. Fondsparande hos Dreams passar bäst för långsiktiga drömmar, gärna tre år eller längre. Att investera löpande, minskar risken med fondsparande eftersom investering sker i både upp- och nedgång. 

Kostar det något att fondspara hos Dreams?

Det kostar ingenting att varken ta ut pengar från din dröm eller spara pengar i drömmen. Dina transaktioner sker helt kostnadsfritt! Fonden drar årligen av en förvaltningsavgift på 1 % av fondandelarnas totala värde, avgiften dras med 1/12 per månad. Utöver det betalar du en schablonskatt enligt svensk lag. 

Finns det någon risk med att spara pengar i en fond? 

Historiskt sett är fonder ett effektivt sätt för pengar att växa. Att fonden har gått bra tidigare är inte en garanti för att den går bra i framtiden. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du har satt in. 

Vad innebär fondandelar?

En fond ägs gemensamt av alla som har investerat i fonden. När du investerar i Dreamsfonden köper du fondandelar. Fondandelarna motsvarar din del av Dreamsfondens totala antal andelar. Vid tidpunkten då du köper fondandelen motsvarar fondandelens värde det beloppet du har köpt för. Sedan kan värdet av dina fondandelar både öka och minska, beroende på hur bra fonden går. 

Hur kommer jag igång och startar fondspar? 

Genom att skapa en dröm som är minst tre år framåt i tiden så frågar appen automatiskt om du vill slå på investeringar. Det går också att klicka direkt på sin dröm > "Du" > "Slå på investeringar". 

Did this answer your question?