För att komma till en dröms inställningar så klicka direkt på den, sedan på symbolen i det övre hörnet. Här går det att justera din dröm! 

I en aktiv dröm kan du ändra namn, summa, datum, beskrivning, vem som är inbjuden, du kan ta ut pengar (delar av- eller hela summan) och du kan ge upp drömmen. Är det en gruppdröm kan du även göra den privat, så lämnar du gruppdrömmen och får kvar drömmen som din egna. 

I en dröm vars mål blivit uppnått så går det enbart ta ut pengar och sedan arkivera drömmen.

Är din dröm pausad så betyder det att den har gått ut i datum, klicka på den för att förlänga. 

_______________

Vi hoppas kunna göra det möjligt att fortsätta spara i drömmar som är genomförda men i nuläget så går det tyvärr inte då drömmen låses i det läget. Skapa en ny dröm istället och fortsätt att spara där! 🙂

Did this answer your question?