En överföring kan misslyckas av några olika skäl, varav det vanligaste är att det finns för lite pengar på kontot. Om transaktionen misslyckats kommer inte denna specifika transaktion att försöka genomföras igen. Ifall du ändå vill att denna summa kommer in i drömmen kan du göra en manuell överföring motsvarande summan i fråga. 

Did this answer your question?