Noen gang blir du spurt om å oppgi en firesiffret PIN-kode i appen, for eksempel når du vil starte en sparehack. Du velger din egen PIN-kode som en del av registreringsprosessen. 

Har du glemt PIN-koden eller ikke valgt den enda? Ikke noe problem! Klikk på tannhjulet i startskjermen. Her får du opp en meny med kontoinnstillinger. Du kan enten bytte PIN-kode eller velge din første gjennom å identifisere deg med BankIDen din!

Did this answer your question?