Når du sparer med Dreams får du 0,2% rente, og det gjelder på absolutt alt du sparer. Selv om du skulle slutte å spare med Dreams og avslutte din konto, vil du få utbetalt rente av det du har spart opp tidligere. 

Du får renter på alt du sparer med Dreams, og rentene får du utbetalt i slutten av hvert år. Pengene blir utbetalt til kontonummeret du har registrert i appen, og det er viktig at du sjekker at dette er riktig slik at rentene dine blir korrekt utbetalt. Med renteutbetalingen får du også tilsendt en rapport fra oss som forklarer på hvilket grunnlag rentene er blitt utregner.

Did this answer your question?