All Collections
Sverige
Vanliga frågor
Är det ränta på sparandet?
Är det ränta på sparandet?
Filippa avatar
Written by Filippa
Updated over a week ago

På Dreams erbjuder vi i dagsläget inte någon ränta till dig som kund.

Är din dröm en fonddröm så har du ingen fast ränta, men däremot möjligheten att se en annan utveckling på pengarna som du sätter in eftersom de är investerade på börsen. Historiskt sett är fonder ett effektivt sätt för pengar att växa. Att fonden har gått bra tidigare är inte en garanti för att den går bra i framtiden. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du har satt in , vilket är viktigt att ha i åtanke. Mer om fonden kan du läsa här

Did this answer your question?