All Collections
Sverige
Vanliga frågor
Är det ränta på sparandet?
Är det ränta på sparandet?
Räntan beräknas dagligen
Filippa avatar
Written by Filippa
Updated over a week ago

På Dreams betalar vi i dagsläget inte ut någon ränta till dig som kund. Istället skänker vi 0,2% av ditt totala, årliga sparbelopp till en ideell organisation som kämpar för miljön. Av den summan består 0,1% av den ränta du som kund fick hos Dreams tidigare (före 1 september 2022) och 0,1% som Dreams donerar. Donationen innebär ingen extra kostnad för dig som kund.

Är din dröm en fonddröm så har du ingen fast ränta, men däremot möjligheten att se en annan utveckling på pengarna som du sätter in eftersom de är investerade på börsen, mer om fonden kan du läsa här

Did this answer your question?