Drömmar kan ha olika stadier i appen. De kan vara aktiva och som du sparar i, de kan vara pausade om de har gått ut i tiden, de kan vara gruppdrömmar och de kan vara uppfyllda. Därför sker själva avslutandet av en dröm på lite olika sätt! 

Ge upp din dröm, eller arkivera den. 

Är din dröm i mål, så klicka på den ta ut pengarna så kan du därefter arkivera den. Då försvinner den från drömvyn i din app. Är den inte i mål, klicka på drömmen, sedan på kugghjulet i övre hörnet och ge upp drömmen. Har du pengar i din dröm så gör du i samband med detta ett automatiskt uttag på dessa, de pengarna skickas direkt till det konto som du har kopplat till appen.
Vill du att pengarna ska stanna kvar i Dreams fastän du avslutar drömmen, så kan du överföra dem till andra drömmar före du väljer att ge upp drömmen.

_______________

Hur stoppar jag fortsatt sparande till min dröm? 

För att stoppa ditt aktiva sparande i din dröm, klicka på den och sedan på "Du" i överkant av vyn så ser du dina sparhack och får fram alternativet "Stoppa" genom att klicka på dem. 

Jag har pågående transaktioner till min dröm, kan jag avbryta dessa? 

Det går inte att stoppa dina pågående transaktioner, invänta tills de landat så kan du därefter göra uttag på pengarna och arkivera drömmen. 

Hur gör jag för att avsluta min gruppdröm? 

Klicka på drömmen, sedan på kugghjulet i hörnet så hittar du "Gör denna dröm privat". 

Did this answer your question?