All Collections
Sverige
Så fungerar det
Hur avslutar jag en dröm?
Hur avslutar jag en dröm?

Ge upp eller arkivera

Michelle avatar
Written by Michelle
Updated over a week ago

Drömmar kan ha olika stadier i appen. De kan vara aktiva och som du sparar i, de kan vara pausade om de har gått ut i tiden, de kan vara gruppdrömmar och de kan vara uppfyllda. Därför sker själva avslutandet av en dröm på lite olika sätt! 

Ge upp din dröm innebär att du vill avsluta den i förtid. Arkivera betyder att du sen tar bort den ur din lista med drömmar i appen.

Är din dröm i mål, så klicka på den ta ut pengarna så kan du därefter Arkivera den. Då försvinner den från drömvyn i din app. Är den inte i mål, klicka på drömbilden, sedan på kugghjulet i övre hörnet och välj Ge upp drömmen. Har du pengar i din dröm så gör du i samband med detta ett automatiskt uttag på dessa, de pengarna skickas direkt till det konto som du har kopplat till appen.
Vill du att pengarna ska stanna kvar i Dreams fastän du avslutar drömmen, så kan du överföra dem till andra drömmar före du väljer att ge upp drömmen.

_______________

Hur stoppar jag fortsatt sparande till min dröm? 

För att stoppa ditt aktiva sparande i din dröm, klicka på drömbilden och scrolla sen neråt så ser du dina sparhack i en lista och kan även lätt Stoppa dem där. 

Jag har pågående transaktioner till min dröm, kan jag avbryta dessa? 

Det går inte att stoppa dina pågående transaktioner, invänta att pengarna landat så kan du därefter göra uttag på pengarna och arkivera drömmen. 

Hur gör jag för att avsluta min gruppdröm? 

Klicka på drömbilden, sedan på kugghjulet i hörnet så hittar du Gör denna dröm privat som är något du måste göra före du följer stegen ovan för att avsluta den. Det innebär att du går ur gruppdrömmen och de andra som är kvar i den kan inte längre se ditt sparande.

Did this answer your question?