All Collections
Sverige
Vanliga frågor
Hur ändrar jag i min dröm?
Hur ändrar jag i min dröm?

Klicka in på drömbilden > kugghjulet!

Michelle avatar
Written by Michelle
Updated over a week ago

Ändra en dröm gör man via drömmens inställningar som hittas om man klickar på drömbilden och sen på kugghjulet uppe till höger.

I en aktiv dröm kan du ändra namn, summa, datum, beskrivning och vem som är inbjuden. Du kan även ta ut eller överföra pengar till en annan dröm (delar av- eller hela summan) och du kan ge upp drömmen.
Med tanke på att du kan ändra din dröm helt, behöver du nästan aldrig ge upp en dröm! Du kan bara ändra inställningarna i den så blir den en ny och du fortsätter spara till ett annat mål 🙃

Är det en gruppdröm kan du även göra den privat, så lämnar du gruppdrömmen och får kvar en egen version av drömmen och kan i det läget ge upp den om du vill, eller fortsätta spara utan andra deltagare. 

För att komma till en dröms inställningar:

  1. Klicka direkt på drömbilden

  2. Klicka på kugghjulet i det övre högra hörnet

  3. Här går det att justera din dröm! 

_______________

I en dröm som gått i mål så kan du klicka på ÄNDRA-knappen intill drömbilden om du vill fortsätta att spara i den. Justera då summan eller tiden till ett högre mål så öppnas drömmen igen 😁

Är din dröm pausad så betyder det att den har gått ut i datum men inte ännu uppnått summan - följ då stegen ovan för att förlänga tiden.

Did this answer your question?