Ändra en dröm gör man via drömmens inställningar.  

I en aktiv dröm kan du ändra namn, summa, datum, beskrivning, vem som är inbjuden, du kan ta ut eller överföra pengar till en annan dröm (delar av- eller hela summan) och du kan ge upp drömmen. Alltså behöver du nästan aldrig avsluta en dröm, du kan bara ändra alla inställningar i den så blir den en ny! 🙃

Är det en gruppdröm kan du även göra den privat, så lämnar du gruppdrömmen och får kvar en egen version av drömmen och kan i det läget ge upp den om du vill. 

För att komma till en dröms inställningar så...

  1. Klicka direkt på drömbilden
  2. Klicka på kugghjulet i det övre högra hörnet
  3. Här går det att justera din dröm! 

_______________

I en dröm som gått i mål så kan du klicka på "ÄNDRA"-knappen intill drömmen om du vill fortsätta att spara i den. Justera då summan eller längden till ett högre mål så öppnas drömmen igen 😁

Är din dröm pausad så betyder det att den har gått ut i datum men inte ännu uppnått summan , följ då stegen ovan för att förlänga tiden.

Did this answer your question?