Följ börsen

Med Följ börsen sparar du pengar när börsen går upp

Michelle avatar
Written by Michelle
Updated over a week ago

Detta är en av våra triggers

Följ börsen är ett knep som hjälper dig att dagligen spara pengar. När börsen går upp så sparar du pengar rätt in till din dröm! Oftast blir det inte så stora summor utan rätt små, som sedan växer sig stora på sikt. Många bäckar små! 

Vi följer automatiskt Stockholmsbörsens index (OMXS30) och dess procentuella förändring under varje dag. För varje ökning på 0,1% vid börsens stängning överförs automatiskt 1:- till drömmen. Om index går upp med 1.2% under en dag så överförs automatiskt 12:-. Vi avrundar procentsatsen till närmaste tiondel. På röda dagar och helger är börsen stängd och då sker inga överföringar. Om index sjunker överförs inga pengar. Uppgift om indexförändringar hämtas från Yahoo Finance. 

Du kan självfallet avsluta Följ börsen när du vill 📊📈📉

_______________

Precis som alla andra triggers som vi har så är de till för att på ett roligt sätt öka sitt sparande. För att få veta mer hur våra triggers fungerar så kan du klicka på dem så får du upp en beskrivning på vad just den triggern gör. 

Did this answer your question?