All Collections
Sverige
Rättigheter och säkerhet
Vad är det för frågor ni ställer i registreringen?
Vad är det för frågor ni ställer i registreringen?

KYC - know your customer

Michelle avatar
Written by Michelle
Updated over a week ago

Alla banker lyder under lagen om penningtvätt, vars huvudsakliga syfte är att stoppa flödet av svarta pengar och hindra finansiering av terrorism. Det innebär att EU ställer krav på att Ålandsbanken har bra kännedom om dig som kund. Av det skälet måste du svara på tre enkla frågor när du skapar ditt konto via Dreams.

Detta är frågor som alla banker måste ställa till nya kunder, samt hålla uppgifterna uppdaterade genom att ställa dem igen vartannat år.

Enligt ett EU-direktiv är vi skyldiga att regelbundet fråga våra kunder om deras kontaktuppgifter, medborgarskap och inkomstkälla. Genom att samla in den här informationen blir det lättare för oss att upptäcka avvikande beteenden som kan tyda på pågående ekonomisk brottslighet. När du svarar på frågorna hjälper du alltså till att förhindra illegal verksamhet. Väljer du att inte svara kommer vi tyvärr inte tillåtas erbjuda dig öppna Dreamskonto.

Did this answer your question?