Vi kommer aldrig att använda din information till något annat än det som framgår i vår Privacy Policy och vi kommer aldrig att dela med oss av din information till någon annan, utan att du har gett ditt medgivande till det. Din information skyddas av flera säkerhetssystem och olika lager av kryptering som är lika säkra som de system som skyddar dina pengar.

Vi lyder även under compliance-regler gentemot Ålandsbanken om banksekretess vilket gör att vi aldrig låter nån utomstående få tag i dina uppgifter inom Dreams. Du måste därför alltid identifiera dig som kund för att vi skall kunna hjälpa dig eller prata om huruvida du är kund eller inte hos oss.

Allt för din säkerhet!

Did this answer your question?