All Collections
Sverige
Rättigheter och säkerhet
Kan andra personer sätta in pengar till min dröm?
Kan andra personer sätta in pengar till min dröm?

Tyvärr inte i nuläget

Michelle avatar
Written by Michelle
Updated over a week ago

Inte i nuläget. Vi arbetar konstant med att utveckla och göra Dreams ännu bättre, i appens nuvarande version är det bara du som kan föra över pengar från ditt eget konto. Vi hoppas att det inom en snar framtid kan bli möjligt att bjuda in familj och vänner att hjälpa dig på vägen mot drömmen. 

Did this answer your question?