Om du inte har tillräckligt med pengar på ditt bankkonto kommer transaktionen testas att dras och därefter misslyckas den. Det innebär att pengarna alltså inte kunnat föras över till Dreams. Vissa banker försöker dra summan flera gånger, därför kan det dröja innan du ser "Misslyckad" i appen i din detaljerade transaktionshistorik där alla överföringar finns listade ihop med deras status

Så snart som en transaktion initieras via appen, uppdateras saldot i appen direkt. Skulle transaktionen sedan misslyckas kommer du kunna se att appen justerar ned beloppet i efterhand eftersom den förväntade överföringen inte kunde ske.

Tänk på att alla transaktioner under en och samma dag buntas ihop vid midnatt och sen dras som en klumpsumma från ditt konto inom de närmsta bankdagarna. Täcker inte ditt saldo på banken hela summan så kommer därför alla dessa överföringar att misslyckas.

Did this answer your question?