All Collections
Sverige
Konton och överföringar
Vad händer om jag inte har tillräckligt med pengar på mitt lönekonto?
Vad händer om jag inte har tillräckligt med pengar på mitt lönekonto?

Transaktionen misslyckas

Michelle avatar
Written by Michelle
Updated over a week ago

Om du inte har tillräckligt med pengar på ditt bankkonto kommer transaktionen testas att dras och därefter misslyckas den. Det innebär att pengarna alltså inte kunnat föras över till Dreams. Vissa banker försöker dra summan flera gånger, därför kan det dröja innan du ser "Misslyckad" i appen i din detaljerade transaktionshistorik där alla överföringar finns listade ihop med deras status

Så snart som en transaktion initieras via appen, uppdateras den gröna texten På väg in (under totalsaldot) direkt. Skulle transaktionen sedan misslyckas kommer du kunna se att appen justerar ned beloppet i det gröna saldot i efterhand eftersom den förväntade överföringen inte kunde ske. Totalsaldot påverkas aldrig i detta fall, för i det räknas bara pengar som verkligen finns på ditt Dreamskonto in.

Tänk på att alla transaktioner under en och samma dag buntas ihop vid midnatt och sen dras som en klumpsumma från ditt konto inom de närmsta bankdagarna. Täcker inte ditt saldo på banken hela summan så kommer därför alla dessa överföringar att misslyckas.

Did this answer your question?