Ur ett psykologiskt perspektiv är det viktigt att få positiv feedback på sitt sparande snabbt (enligt den hjärnforskning som Dreams grundar sig på) så att hjärnan skickar ut en dos med bra hormoner som belöning. Det gör att man vill upprepa samma sak igen = spara mer. Omvänt mot spel kan man säga!

Så saldot i appen uppateras direkt framför dina ögon när du sparar med Dreams, trots att överföringen ännu inte hunnit genomföras. Alla Dreams-transaktioner samlas ihop och behandlas vid midnatt och sedan tar det en tid innan autogiro kan göra överföringen, oftast landar pengarna på rikigt i appen 2-3 bankdagar efter att en överföring initierats. 

Under den tiden syns alltså det sparade beloppet i appen, trots att transaktionen ännu inte genomförts. Totalsaldot består allstå av både landade transaktioner + pågående transaktioner. Klickar du på totalsaldot på hemvyn så kan du se exakt vilka transaktioner som är pågående.  När transaktionen inte längre står som pågående har summan alltså landat (eller i värsta fall misslyckats). Detta kan du se genom att gå in på Se transaktioner på samma ställe.

Did this answer your question?