All Collections
Sverige
Konton och överföringar
Jag kan inte se mitt sparande belopp i saldot trots att beloppet dragits från min bank?
Jag kan inte se mitt sparande belopp i saldot trots att beloppet dragits från min bank?

De finns under På väg in!

Michelle avatar
Written by Michelle
Updated over a week ago

Totalsaldot i appen uppdateras inte förrän pengarna har kommit in på Dreamskontot, vilket sker ungefär 1 bankdag efter de dragits från din bank. Men du kan alltid se dem under På väg in (den gröna texten under totalsaldot) direkt när du sparat trots att överföringen ännu inte genomförts.

Alla Dreams-transaktioner på samma dag samlas ihop och behandlas vid midnatt och sedan tar det en tid innan autogiro kan göra överföringen. Oftast landar pengarna på riktigt på Dreamskontot ca 2-3 bankdagar efter att en överföringen initierats och först då förflyttas dem från På väg in till totalsaldot.

Klickar du på Hantera transaktioner på hemskärmen och vidare till Se transaktioner så kan du se exakt vilka transaktioner som är pågående eller genomförda. När transaktionen inte längre står som pågående har summan alltså överförts till totalsaldot (eller i värsta fall misslyckats). Statusen står på varje transaktion. Läs mer om vad som sker när transaktioner misslyckats.

Did this answer your question?