Saldot i appen uppdateras inte förran pengarna har kommit in på Dreamskontot, vilket sker ungefär 1 bankdag efter de dragits från din bank. Men du kan alltid se dem under På väg in (den gröna texten under totalsaldot direkt när du sparar med Dreams, trots att överföringen ännu inte hunnit genomföras).

Alla Dreams-transaktioner på samma dag samlas ihop och behandlas vid midnatt och sedan tar det en tid innan autogiro kan göra överföringen. Oftast landar pengarna på riktigt på Dreamskontot ca 2-3 bankdagar efter att en överföringen initierats och först då förflyttas dem från På väg in till totalsaldot.

Klickar du på Transaktioner & Uttag i hemvyn och vidare till Se transaktioner så kan du se exakt vilka transaktioner som är pågående eller genomförda. När transaktionen inte längre står som pågående har summan alltså överförts (eller i värsta fall misslyckats). Statusen står på varje transaktion. 

Did this answer your question?