All Collections
Sverige
Vanliga frågor
Varför kan jag inte koppla mitt lönekonto?
Varför kan jag inte koppla mitt lönekonto?

Det kan ha flera orsaker...

Michelle avatar
Written by Michelle
Updated over a week ago

Har kontokopplingen misslyckats, och du först sett "Verifieras" i gult, för att det sedan öppnas upp i fältet "Överföringssmetod" och fältet blir tomt? 

Först och främst, dubbelkolla att du angett rätt bankkontonummer och att du valt rätt typ av konto. Det fungerar oftast inte att koppla sparkonton, utan det är lönekontot du kopplar. Du kan heller inte välja ett konto du delar med någon annan utan det måste vara ett privat konto.

Det vanligaste skälet till att bekräftelsen inte går igenom är att det angivna kontonumret skrivits in fel, eller att det är fel typ av konto. Det kan också vara att du inte är folkbokförd i Sverige, är under 18 år, har skyddad identitet eller adress, eller att ditt konto inte stöder autogiro. 

Om inget av detta stämmer kan du kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut vad som har hänt. 

Det kontot som du kopplar bör alltså vara ditt privata bankkonto med tillgång till autogiro, du kan höra med din hembank vilket konto detta är. Klicka på kugghjulet i hemvyn så kan du skriva in ditt kontonummer på nytt. 

Hur lång tid det tar för kontot att verifieras? Vanligtvis 1-5 bankdagar. Det beror lite på vilken bank du använder, eftersom din hembank godkänner upprättningen av autogirot. 

Did this answer your question?