All Collections
Sverige
Så fungerar det
Vad innebär det att skapa en dröm?
Vad innebär det att skapa en dröm?

En dröm är ett sparmål!

Michelle avatar
Written by Michelle
Updated over a week ago

Du har bestämt dig för att förverkliga ett mål och ta kontroll över din ekonomi - hur coolt? 💥

En dröm är helt enkelt ett roligare ord för sparmål. Dreams låter dig lätt ladda upp en bild, namnge och skapa detta mål och börja spara till det i appen. Genom att tydligt definiera vad det är du faktiskt drömmer om, gör resan mot målet både roligare och mer målmedveten.

Läs mer om hur man skapar en dröm i appen.

Did this answer your question?