All Collections
Sverige
Om Dreams
Vad händer om Dreams eller Ålandsbanken går i konkurs?
Vad händer om Dreams eller Ålandsbanken går i konkurs?

Du sparar med insättningsgaranti

Caroline Ehrning avatar
Written by Caroline Ehrning
Updated over a week ago

Dina pengar ligger hos Ålandsbanken, vilket innebär att pengarna inte påverkas om Dreams skulle gå i konkurs. Skulle Ålandsbanken gå i konkurs, ersätts du av staten upp till 100 000 euro eftersom dina pengar som du sparar på Dreams sparkonto omfattas av statlig instättningsgaranti. Om du investerat i Dreamsfonden, påverkas du inte av en eventuell konkurs hos varken Dreams eller Ålandsbanken, eftersom dina investeringar är spridda i olika värdepapper. 

Did this answer your question?