All Collections
Norge
Månedsavgiften
Koster det noe å overføre penger mellom drømmer, eller å ta ut penger?
Koster det noe å overføre penger mellom drømmer, eller å ta ut penger?
Michelle avatar
Written by Michelle
Updated over a week ago

Nei, dette gjør du helt kostnadsfritt. Du kan også ha så mange drømmer og aktive sparehacks du vil i appen, uten ekstra kostnad!

Did this answer your question?