Kan jag ändra konto i appen?

Självklart kan du byta bankkonto i appen

Caroline Ehrning avatar
Written by Caroline Ehrning
Updated over a week ago

Ja, det går bra att byta det kontonummer som du kopplat till ditt Dreamskonto. Du gör detta genom att på hemskärmen klicka på kugghjulet uppe i vänstra hörnet av skärmen för att komma till Inställningar > Överföringskonto. Här kan du uppdatera dina uppgifter och ange ditt nya bankkontonummer. Efter detta behöver ditt nya bankkonto gå igenom en verifiering, vilket kan ta upp till sju bankdagar och efter det fortsätter allt som vanligt.

Tänk på att det konto som du anger måste vara ditt privata bankkonto, som du alltså inte delar med någon, och har möjlighet till autogirokoppling. Fråga din bank om du är osäker kring detta!

Did this answer your question?