Ja, det går bra att byta det kontonummer som du kopplat till ditt Dreamskonto. Du gör detta genom att i hemvyn, klicka på kugghjulet uppe i vänstra hörnet av skärmen och därefter på "Överföringsmetod". Här kan du uppdatera dina uppgifter och ange ditt nya kontonummer. Efter detta behöver ditt bankkonto åter verifieras vilket tar upp till sju bankdagar och efter det fortsätter allt som vanligt.

Tänk på att det konto som du anger måste vara ditt privata bankkonto, som du alltså inte delar med någon, och som har möjlighet till autogirokoppling. Fråga din bank om du är osäker kring detta!

Did this answer your question?