All Collections
Sverige
Om Dreams
Hur tjänar Dreams pengar?
Hur tjänar Dreams pengar?

Genom avtal med partnerbanken och månadsavgiften

Michelle avatar
Written by Michelle
Updated over a week ago

Under våren 2020 införde även vi en månadsavgift om 10 kr på vår svenska marknad, läs mer om hur månadsavgiften fungerar här

Du som sparar i Dreamsfonden har möjligheten att se en utveckling för dina sparade pengar. Sparar du i en fonddröm drar fonden årligen av en förvaltningsavgift på 1 % som dras med 1/12 per månad av fondandelarnas totala värde.

Vi tjänar pengar på vår fondprodukt genom avtal med Ålandsbanken (fondspar finns bara tillgängligt i Sverige).

Läs mer om att spara på sparkonto vs. fondspara

Did this answer your question?