All Collections
Sverige
Om Dreams
Vad är det som gör Dreams sparande unikt?
Vad är det som gör Dreams sparande unikt?

Baserat på forskning gör vi sparande enkelt och roligt

Michelle avatar
Written by Michelle
Updated over a week ago

Dreams gör ditt sparande både roligt och enkelt, bara det tycker vi är ganska unikt. Genom att använda olika beteenden som grund till våra sparhack blir det både lätt och motiverande till att faktiskt ändra sina vanor och spara riktiga pengar. 

Vi kombinerar många olika kompetensområden för att skapa den bästa appen, bland annat genom att kombinera användarupplevelse, psykologi och tekniska lösningar på ett helt nytt sätt. 

Did this answer your question?