En dröm är precis vad du vill att den ska vara. Den är ett resultat av inspiration, frihet och personlighet. Den kan vara stor eller liten. De vanligaste drömmarna i Dreams handlar om upplevelser, prylar eller att bygga upp en ekonomiskt trygghet i form av buffert. 

Du bestämmer vad dina drömmar ska handla om! 

Den dröm du skapar i appen blir ett spar mål genom att du beskriver den med namn, bild, summa, slutdatum och en beskrivning. Det går ändra drömmen i efterhand, precis som våra drömmar ibland ändrar sin riktining. Men du kan ha hur många drömmar du vill samtidigt också!

Genom att ha tydliga och konkreta mål, blir det lättare för vår hjärna att fokusera på det som verkligen är viktigt - våra drömmar. 

Did this answer your question?