Kostnader för kortet?
Madeleine avatar
Written by Madeleine
Updated over a week ago

Kortet är kostnadsfritt för samtliga kunder tillsvidare.

Om du både är en sparkund och en kortkund kostar det 10 kronor. Om du både är en sparkund och en kortkund kostar det 10 kronor totalt. Du blir endast debiterad dem månader du faktiskt sparar. Sparar du ingenting en månad dras det ingen avgift på 10 kronor.

Did this answer your question?