Banditen
Filippa avatar
Written by Filippa
Updated over a week ago

Hur fungerar sparhacket Banditen?

Sparhacket Banditen påminner om vårt populära sparhack 'Tjuven'. När du spenderar med ditt Dreamskort kan Banditen spara en hemlig summa på slumpmässiga köp du gör från ditt kort som i sin tur landar i en av dina pågående drömmar.

När du aktiverar detta sparhack väljer du lägsta och högsta intervall som Banditen har möjlighet att ta samt till vilken utav dina drömmar summan ska landa på. Bekräfta med BankID - Klart!

Transaktionerna som initieras med hjälp av detta sparhack dras från ditt överföringskonto du kopplat till ditt Dreamskonto.

Did this answer your question?