All Collections
Sverige - Dreamskortet
Hur klimatkompenseras mina köp?
Hur klimatkompenseras mina köp?
Michelle avatar
Written by Michelle
Updated over a week ago

Varje månad skickar vi som företag finansiella bidrag till klimatprojekt där det huvudsakliga syftet är att reducera- eller ta upp miljöovänliga utsläpp från atomsfären. Genom att använda Dreamskortet klimatkompenseras därför dina köp automatiskt och helt utan någon extra kostnad för dig!

Did this answer your question?