Hur ser säkerheten ut?
Filippa avatar
Written by Filippa
Updated over a week ago

Säkerheten är vår främsta prio! Du kan känna dig trygg när du använder våra tjänster.

Våra säkerhetssystem uppfyller samma krav som andra svenska banker och all information skyddas av stark kryptering för att ytterligare försvåra för dataintrång. De flesta banker använder ett lager skydd när de hanterar känslig data, hos Dreams så dubblar vi skyddslagret och skyddar all data som skickas, tas emot och lagras med två lager kryptering, både symmetrisk och asymmetrisk. Datasäkerheten är väldigt stark på Dreams.

Samarbetet med Aion Bank ger en säker bankinfrastruktur. När du registrerar dig öppnas automatiskt ett konto i ditt namn hos vår bankpartner Aion Bank. Du kan därefter beställa ett kort för att komma igång med att nyttja erbjudandet, kortet är ett debet-kort och det är helt valbart att beställa ett fysiskt plastkort, det fungerar även utmärkt att enbart ha ett digitalt kort. All information om kortet finner du direkt i appen genom att klicka på symbolen för din profil uppe i det vänstra hörnet. För att kunna se informationen behöver du signera med din passcode som du har valt.

Om du har valt att beställa ett plastkort är det viss information som saknas på detta, CVC finns inte på ditt fysiska kort utan detta finner du enbart direkt i appen. Detta ger ett extra starkt skydd om du exempelvis skulle tappa bort ditt kort.

Det finns tre alternativ för om du tappar bort ditt kort. Dels så kan du spärra kortet, detta är en permanent handling som sätter kortet ur bruk. Det går även att frysa sitt kort tillfälligt, då har du möjlighet att öppna upp det igen om du skulle hitta det. Vi jobbar på att förbättra erbjudandet kontinuerligt, du kan alltid kontakta oss direkt i support chatten eller på hellodreams@getdreams.com, så hjälper vi dig!

Did this answer your question?