All Collections
Sverige - Dreamskortet
Vad är SWIFT(BIC) och hur används det?
Vad är SWIFT(BIC) och hur används det?
Filippa avatar
Written by Filippa
Updated over a week ago

Om någon skall överföra pengar från ett konto som innehas av en bank utomlands, måste de få denna kod för att kunna utföra överföringen. SWIFT är ett internationellt nätverk som används av finansinstitut och banker för att säkert överföra information och betalningsinstruktioner till varandra genom ett standardiserat system av koder.

Did this answer your question?