Måste jag vara en dreamskund?
Filippa avatar
Written by Filippa
Updated over a week ago

För att kunna ansöka om samlingslån hos Dreams behöver du ha ett Dreamskonto, men du behöver inte ha ett pågående eller aktivit sparande.

Did this answer your question?