Mina fakturor/autogiro?
Madeleine avatar
Written by Madeleine
Updated over a week ago

Alla betalningar hos oss på Dreams sker automatiskt via Autogiro som är ansluten till appen från din hembank. Du får inga fakturor, utan all information om dina betalningar finner du tillgängliga i appen.

Did this answer your question?