All Collections
Sverige
Skuldfri / refinansiering
Vad är minimikraven för att få refinansiering via Dreams?
Vad är minimikraven för att få refinansiering via Dreams?
Filippa avatar
Written by Filippa
Updated over a week ago

För att ansöka måste du vara minst 23 år gammal, ha en fast inkomst på minst 200 000 kronor per år samt vara fri från betalningsanmärkningar.

Minst 23 år.

Ha en inkomst på minst 200 000 SEK/år.

Inga betalningsanmärkningar.

Du måste vara folkbokförd i Sverige sedan 36 månader.

Did this answer your question?