All Collections
Sverige
Skuldfri / refinansiering
Kostar det något att få refinansiering via Dreams?
Kostar det något att få refinansiering via Dreams?

samla, flytta, samlinglån

Johanna avatar
Written by Johanna
Updated over a week ago

Vi på Dreams vill att så många som möjligt ska ha möjligheten att få refinansiering det vill säga att bli skuldfri via oss och med hjälp av våra sparhack betala av sitt lån på en roligare sätt. Därför tar vi ingen avgift för refinansiering av ditt lån.

Did this answer your question?