Alternativet finns. Arval hjälper till med assistans för installation av laddstation/laddbox. Det sker tillsammans med Arvals partner, du som kund har all kontakt med leverantören. Kostnaden för detta är något du som kund står för själv utöver leasingavtalet.

För mer information hänvisar vi att ta kontakt med Arval via deras kundtjänst här.

Did this answer your question?