All Collections
Sverige
Arval + Dreams
Jag har ingen laddstation, kan ni hjälpa till med installation och vem står för kostnaden?
Jag har ingen laddstation, kan ni hjälpa till med installation och vem står för kostnaden?
Filippa avatar
Written by Filippa
Updated over a week ago

Alternativet finns. Arval hjälper till med assistans för installation av laddstation/laddbox. Det sker tillsammans med Arvals partner, du som kund har all kontakt med leverantören. Kostnaden för detta är något du som kund står för själv utöver leasingavtalet.

För mer information hänvisar vi att ta kontakt med Arval via deras kundtjänst här.

Did this answer your question?