All Collections
Sverige
Arval + Dreams
Ingår försäkring i priset från 3495 kronor?
Ingår försäkring i priset från 3495 kronor?
Filippa avatar
Written by Filippa
Updated over a week ago

Försäkring ingår inte i detta pris men du har möjlighet att teckna försäkring via Arval. Du kan också välja att teckna en försäkring på egen hand.

Enligt lag är du skyldig att teckna en trafikförsäkring - denna täcker både personskada och sakskada som du orsakar andra förare och dess egendom.

Delkaskoförsäkringen, en försäkring som täcker skador på det leasade fordonet samt ger dig det ytterligare skydd som framgår av 'Försäkringsproduktionformationsdokumentet' och det allmänna villkoren för försäkringsbrevet är frivillig. Denna kan du som tidigare nämnt välja att teckna via Arval eller på egen hand,

Du kan läsa mer om detta i Arvals allmänna villkor här.

Did this answer your question?