Det avsedda användningsområdet för detta avtal är Sverige.

Om du önskar att resa utanför Sverige behöver du få tillstånd från Arval.

Fordonet får inte användas utanför Sveriges gränser under en sammanhängande period som överstiger 45 dagar samt av några andra än förare med svenskt körkort.

För information om eventuella kostnader hänvisar vi dig att kontakta Arval.

Klicka här för att komma i kontakt med Arval.

Did this answer your question?