All Collections
Sverige
Arval + Dreams
Står jag för kostnaden för reparation av eventuellt slitage när jag i slutet av perioden återlämnar bilen?
Står jag för kostnaden för reparation av eventuellt slitage när jag i slutet av perioden återlämnar bilen?
Johanna avatar
Written by Johanna
Updated over a week ago

Givetvis har Arval överseende för normalt slitage, men bilen behöver självklart användas med omsorg. Du som kund står för risken av följande:

  • Förlust av eller skada på Fordonet eller dess tillbehör och tillval (med undantag för normalt slitage)

  • Personskador och sakskador som orsakats genom användning av Fordonet.

  • Påföljder vid lagöverträdelser kopplade till användningen av Fordonet.

Om fordonet bedöms behöva reparation på grund av vårdslöshet, bristande underhåll, ovarsamhet, missbruk eller någon annan liknande handling eller underlåtenhet som orsakat skada på fordonet är du som kund betalningsskyldig för reparationen.

Se prislista här.

Did this answer your question?