Avtalet för att leasa bilen är 3 år. Dun kan kostandsfritt säga upp avtalet inom 14 dagar från den dagen leasningavtalet signerades, det kallas därmed att du utnyttjar ångerrätten. Däredter är avtalet bindande. Läs mer om eventuell uppsägning här.

Did this answer your question?