All Collections
Sverige
Arval + Dreams
Hur länge får jag leasa bilen och är det någon bindningstid?
Hur länge får jag leasa bilen och är det någon bindningstid?
Filippa avatar
Written by Filippa
Updated over a week ago

Avtalet för att leasa bilen är 3 år. Dun kan kostandsfritt säga upp avtalet inom 14 dagar från den dagen leasningavtalet signerades, det kallas därmed att du utnyttjar ångerrätten. Däredter är avtalet bindande. Läs mer om eventuell uppsägning här.

Did this answer your question?