Du kan kostnadsfritt säga upp Leasingavtalet inom 14 dagar från den dagen Leasingavtalet signerades. Om du avbeställer efter att dessa 14 dagar har passerat men innan Fordonet har levererats, tar Arval en avgift som anges i avgiftslistan samt eventuella ytterligare kostnader som leverantör/importör eller återförsäljare debiterar Arval.

Kontakta Arval för mer information kring ditt avtal.

Du kan även läsa mer här.

Did this answer your question?