Ingår service?
Filippa avatar
Written by Filippa
Updated over a week ago

I erbjudandet ingår service. När du besöker en serviceverkstad anger du att det är en Mini Cooper via Arval vilket gör att fakturan går direkt till Arval.

Did this answer your question?