I erbjudandet ingår service. När du besöker en serviceverkstad anger du att det är en Mini Cooper via Arval vilket gör att fakturan går direkt till Arval.

Did this answer your question?