När leasingavtalet avslutas reglerar Arval skillnaderna i leasingperiod och kilometer. Om antalet kilometer överstiger det avtalade antalet kilometer faktureras du för de överskridande kilometrarna.

Du kan alltid kontakta Arval för att höra mer om just din körsträcka och eventuella överstigskostnader. Klicka här för att komma i kontakt med Arval.

Did this answer your question?