All Collections
Sverige
Arval + Dreams
Vad händer om jag någon månad överstiger min beräknade körsträcka?
Vad händer om jag någon månad överstiger min beräknade körsträcka?
Johanna avatar
Written by Johanna
Updated over a week ago

När leasingavtalet avslutas reglerar Arval skillnaderna i leasingperiod och kilometer. Om antalet kilometer överstiger det avtalade antalet kilometer faktureras du för de överskridande kilometrarna.

Du kan alltid kontakta Arval för att höra mer om just din körsträcka och eventuella överstigskostnader. Klicka här för att komma i kontakt med Arval.

Did this answer your question?