All Collections
Sverige
Arval + Dreams
Enligt min beräkning kommer jag inte komma upp i lägsta möjliga körsträcka, får jag dispens för detta?
Enligt min beräkning kommer jag inte komma upp i lägsta möjliga körsträcka, får jag dispens för detta?
Johanna avatar
Written by Johanna
Updated over a week ago

Om du inte kommer upp till den körsträckan du betalat för sker det ingen återbetalning eller liknande för de outnyttjade kilometrarna från varken Dreams eller Arval.

Did this answer your question?