Om du inte kommer upp till den körsträckan du betalat för sker det ingen återbetalning eller liknande för de outnyttjade kilometrarna från varken Dreams eller Arval.

Did this answer your question?