All Collections
Sverige
Sparränta
Vad händer med räntan som jag redan har fått under året?
Vad händer med räntan som jag redan har fått under året?
Caroline Ehrning avatar
Written by Caroline Ehrning
Updated over a week ago

All ränta betalas ut efter årsskiftet och i samband med utbetalningen får du ett årsbesked som tydligt visar din ränta. Glöm inte att ränta är skattepliktig och att skatt dras innan räntan betalas ut. Om din ränteutbetalning överskrider 100 kr kommer den att stå med i din deklaration och du kan signera precis som vanligt.

Did this answer your question?