All Collections
Norge
Månedsavgiften
Betaler jeg månedsavgift om jeg har Dreams Gjeldfri?
Betaler jeg månedsavgift om jeg har Dreams Gjeldfri?

Nei.

Anette Kathenes avatar
Written by Anette Kathenes
Updated over a week ago

Nei. Dersom du er kunde av Dreams Gjeldfri, betaler du ikke månedsavgift for spareproduktet. Så lenge du har lån via oss, gjelder dette også dersom du har sparedrømmer i appen.

Did this answer your question?