All Collections
Norge
Månedsavgiften
Hva betyr det når det står at månedsavgiften er pågående?
Hva betyr det når det står at månedsavgiften er pågående?

Det betyr at pengene er trukket fra din konto, og på vei til Dreams.

Anette Kathenes avatar
Written by Anette Kathenes
Updated over a week ago

At en månedsavgift er pågående, betyr at summen for avgiften er trukket fra banken din, men at pengene ikke har blitt overført til Dreams enda. Avgiften er likevel gyldig på dette tidspunktet, og du kan fortsette å bruke Dreams akkurat som vanlig.

Did this answer your question?