All Collections
Norge
Månedsavgiften
Hva betyr det når det står at månedsavgiften er pågående?
Hva betyr det når det står at månedsavgiften er pågående?

Det betyr at pengene er trukket fra din konto, og på vei til Dreams.

Anette Kathenes avatar
Written by Anette Kathenes
Updated over a week ago

Pågående månedsavgifter innebærer at summen er trukket fra banken din, og er kommet inn på din Dreams sparekonto, men fortsatt ikke har blitt overført til Dreams.

Månedsavgiften er likevel gyldig og du kan fortsette å bruke Dreams akkurat som vanlig.

Did this answer your question?