All Collections
Norge
Månedsavgiften
Hvor finner jeg kvitteringene mine?
Hvor finner jeg kvitteringene mine?

I årsrapporten

Anette Kathenes avatar
Written by Anette Kathenes
Updated over a week ago

Kvitteringer for innbetalte månedsavgifter finner du på årsrapporten. Om du trenger kvittering før, kan du kontakte Storebrand Bank her.

Betalingshistorikken din finner du under innstillinger > månedsavgift i appen

Did this answer your question?