All Collections
Norge
Månedsavgiften
Hvorfor tar dere en månedsavgift?
Hvorfor tar dere en månedsavgift?

For å kunne virkeliggjøre masse nye spennende funksjoner og tjenester

Anette Kathenes avatar
Written by Anette Kathenes
Updated over a week ago

For å gi deg best mulig service og hjelpe deg å finne ekstra penger. Vi utvikler nye spennende funksjoner og tjenester som vil hjelpe deg å oppnå drømmene dine samt å føle deg bedre om egen økonomi.

Vi investerer mye i å utvikle vår vitenskapelige metode og tekniske plattform for å gjøre det så enkelt som mulig å spare, investere og betale ned gjeld.

Avgiften på 15 kr/måneden starter den 1. Oktober 2022 for deg som allerede bruker Dreams.

Did this answer your question?