All Collections
Norge
Månedsavgiften
Om min første belastning mislykkes, vil avgiften bli trukket ved neste transaksjon?
Om min første belastning mislykkes, vil avgiften bli trukket ved neste transaksjon?

Ja, det stemmer.

Anette Kathenes avatar
Written by Anette Kathenes
Updated over a week ago

Det stemmer! Om din første belastning mislykkes, prøver vi igjen. Om belastningen fortsetter å mislykkes flere ganger, kan abonnementet ditt bli satt på pause.

Did this answer your question?