All Collections
Norge
Månedsavgiften
Dersom min første transaksjon mislykkes, trekker dere månedsavgiften ved neste transaksjon da?
Dersom min første transaksjon mislykkes, trekker dere månedsavgiften ved neste transaksjon da?

Ja, det stemmer.

Anette Kathenes avatar
Written by Anette Kathenes
Updated over a week ago

Det stemmer! Dersom din første transaksjon mislykkes, trekker avgiften først neste gang du sparer penger. Det trekkes bare penger én gang per måned du sparer.

Did this answer your question?