Det stemmer! Dersom din første transaksjon mislykkes, trekker avgiften først neste gang du sparer penger. Det trekkes bare penger én gang per måned du sparer.

Did this answer your question?